Welk soort afweging maak jij het liefst bij het nemen van besluiten? Ik neem je graag mee in zes afwegingsstijlen en ik laat zien wat er nodig is om een goed genomen besluit te nemen.

6 manieren om een goed besluit te nemen

We nemen de hele dag door beslissingen en een ieder doet het op zijn wijze, op een manier waar je je het meest comfortabel bij voelt. De afwegingsstijl die het liefst gebruikt wordt bepaald door jouw persoonlijkheid. Voor de ene persoon is het vooral gebaseerd op een analytische aanpak. Voor de ander is het vooral een principiële afweging wat de doorslag geeft. Weer een ander doet het vooral op sociale gronden. Er zijn er ook die er de voorkeur aan geven om te beslissen op basis van een weloverwogen doordenking. Of ben jij iemand die spontaan een besluit neemt omdat het gewoon goed voelt? Weer iemand anders zal het vooral op een voortvarende wijze doen. Welke wijze is voor jou heel kenmerkend?

Voorwaarde voor een goed besluit

Een voorwaarde om goede besluiten te nemen is dat je voldoende energie moet hebben. Alleen dan ben je in staat helder te denken en op goede grond jouw afwegingen te maken. Tegelijk moet je ook beseffen dat niet iedereen op dezelfde wijze zijn/haar besluiten neemt. Ga dan ook niet jouw afwegingsvoorkeur opleggen aan anderen, maar geef iedereen voldoende ruimte om zelf een afweging te maken die bij hen het beste past.

Hoe maak jij jouw beste beslissingen? Welke stijl past het beste bij jou?

Analyse - informatie en afweging

Je neemt beslissingen vooral op basis van relevante feiten. Daarvoor verzamel je de nodige input. Op basis van de verkregen gegevens maak je een afweging. De voor- en nadelen, de plussen en de minnen, worden gewikt en gewogen om te bepalen wat de logische keuze wordt. Een besluit om de productiviteit te verhogen en de efficiency te verbeteren gaat je zeker voldoening geven. Het wordt lastig voor je als er onvoldoende informatie is om een goede afweging te kunnen maken.

 

Principieel - waarden en betrouwbaarheid

Je neemt beslissingen vooral op jouw overtuiging waarbij jouw waarden en normen, je missie en visie onderdeel zijn van de afweging. Je geweten, dat aangeeft of iets goed of fout is, speelt een belangrijke rol om te komen tot een betrouwbare keuze. Een besluit dat jouw waarden en normen ondersteunt zal je zeker voldoening geven. Het wordt een probleem voor jou als je ervaart dat er onvoldoende vertrouwen en draagvlak is voor jouw mening of overtuiging.

 

Sociaal - compassie en relaties

Je neemt beslissingen vooral op basis van mededogen. Dit door jezelf in te leven in wat de gevolgen zijn voor anderen. Met een ruim hart kijk je eerst naar de menselijke kant. Jouw sensitiviteit speelt mee bij het bepalen van een humane keuze en je zoekt naar consensus. Een besluit waarbij jouw persoonlijke waarde wordt bevestigd en onderlinge relaties door jou worden beschermd werkt goed voor jou. Het wordt ongemakkelijk als je ervaart dat er onvoldoende consensus is om een besluit te nemen.

 

Reflectief - ruimte om laten ontstaan

Je neemt beslissingen vooral op basis van je reflectie en verbeeldingskracht. Je hebt daarvoor tijd nodig om alle mogelijkheden te zien. Je benut jouw vermogen om een stap terug te nemen en buiten de geijkte kaders te denken om een goede beslissing te kunnen nemen. Is er voldoende tijd en ruimte om te kunnen overdenken dan geeft dat jou veel voldoening. Het wordt lastig als de druk sterk opgevoerd wordt en er onvoldoende tijd en ruimte is.

 

Spontaan - onderbuik en reactie

Je neemt beslissingen vooral op basis van je intuïtie. Je weet meteen of je iets leuk vindt of niet. Jouw creativiteit en relativeringsvermogen helpen jou bij het nemen van beslissingen. En werkt het niet? Dan vinden we altijd weer een oplossing. Besluiten waar je je creativiteit kunt inzetten en iets nieuws proberen geven jou veel voldoening. Het wordt ingewikkeld als je een keuze moet maken uit twee of meerdere opties die voor jou nagenoeg gelijkwaardig zijn.

 

Initiatief - handelen en actie

Je neemt voortvarend en overtuigend beslissingen, zelfs als je niet over alle informatie beschikt. Initiatief nemen is voor jou de basis van succes, ook al moeten er later aanpassingen gedaan worden. Een besluit waarbij succes het gevolg is van jouw directe handelen geeft je veel voldoening, helemaal als het gepaard gaat met risico of tijdsdruk. Het wordt vervelend als je die opwinding of uitdaging mist.

Welke stijl past bij jou?

Er is geen beste stijl van beslissingen nemen. Welke van deze stijlen bij jou het beste past wordt beïnvloedt door jouw persoonlijkheid. Daarom heeft iedereen zo zijn eigen voorkeur om te komen tot een goed besluit.

Hoe zit dit bij jouw partner, collega's, leidinggevende? Hoe maken zij hun afweging om tot een besluit te komen? Dit kan zo maar eens een andere afwegingsstijl zijn dan die van jou.

Een krachtig leider is zich hiervan bewust door anderen bij het aansturen niet te beïnvloeden, maar juist te steunen in het maken van een afweging die bij hen passen en zo te komen tot goede besluiten. 

Wil je hier meer van weten?

Geef je dan op voor een training en ontdek de verschillende afwegingsstijlen en hoe die samenhangen met je persoonlijkheid.

En wil je weten hoe slechte besluiten ontstaan en hoe we soms onszelf kunnen saboteren zonder dat we het door hebben? Lees dan mijn blog over het ontstaan van slechte besluiten.

Inspired by Next Element

Wil je meer weten of een afspraak maken?

0646852400