Weet jij wat nodig is om meer uit je organisatie en medewerkers te halen?

Elke onderneming of instelling heeft aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers en voor het optimaliseren van de onderlinge samenwerking. Voor de persoonlijke ontwikkeling wil je als leidinggevende het beste uit je mensen naar boven halen en hen zo motiveren dat er succesvol en met plezier kan worden samengewerkt. Dit kan alleen door je bewust te zijn dat elk individu verschillend is.

Een ander aspect waar je als organisatie mee kan worstelen is bijvoorbeeld het inschatten of een sollicitant past in het team waar hij of zij komt te werken. Hoe krijg je, als personeelsfunctionaris of leidinggevende, direct een betrouwbaar beeld van iemand? En wat heeft een nieuwe medewerker nodig om goed te kunnen functioneren in zijn of haar nieuwe werkomgeving.

Leer elkaar kennen

Alles draait om de communicatie. Door het bevorderen van effectieve communicatie verbeter je de onderlinge samenwerking en het versterkt de relaties. Om effectiever te zijn in je communicatie moet je jezelf goed kennen maar ook de ander. Want dan vergroot je de kans dat je elkaar hoort en begrijpt en verlaag je de kans op misverstanden. Maar hoe kan je dat bereiken? Het antwoord ligt in het gegeven dat we als mensen allemaal verschillend zijn in ons denken en wijze van communiceren. De één denkt en communiceert bij voorkeur op een rationele manier, de ander doet dat meer vanuit gevoel, weer iemand anders laat graag zijn of haar mening horen. Ook zijn er die vooral vanuit actie denken en spreken en weer anderen zijn bijvoorbeeld meer reactief of reflectief van aard. Zo zijn er verschillende wijzen waarop mensen zich bij voorkeur uiten. Door alleen je eigen communicatieve voorkeurstijl toe te passen gaat dat niet lukken want daarmee bereik je niet elke medewerker. Pas daarom je stijl van communiceren zo aan dat er met elke medewerker verbinding ontstaat. Dan levert het leidinggeven energie op en gaat de samenwerking als vanzelf. Maar dat geldt ook voor het motiveren van medewerkers. Niet elke medewerker kun je op dezelfde wijze motiveren. Ook daarvoor geldt dat wat voor ene medewerker motiverend is niet zonder meer positief uitpakt bij de ander. Daarom heb je als leidinggevende de kennis van PCM nodig om te weten wat werkt en wat niet. Door de mensen in je organisatie te laten integreren met PCM vergroot je de effectiviteit en prestaties van je medewerkers waardoor doelstellingen eerder kunnen worden bereikt. Zo verbeter je succesvol de performance van je organisatie.

Meer inzicht in de sollicitant

Het Process Communication Model geeft inzicht in die verschillen, wat ook van grote meerwaarde is bij een selectieproces. Hoe krijg je, naast het beoordelen van kennis en vaardigheden, inzicht in de persoon zelf? Is er voldoende zelfinzicht en besef van de omgeving waar hij of zij komt te werken? Daarnaast wil je van de kandidaat graag weten welke drijfveren hij of zij heeft en ook welk gedrag je kan verwachten als hij of zij onder druk moet functioneren. Kortom, PCM is een praktisch en effectief instrument om de authenticiteit, de integriteit en de motivatie van iemand in beeld te krijgen.

Schenk iedereen een optimale werkomgeving

Geef jezelf, of je (nieuwe) medewerker(s), op voor de basisvaardigheidstraining PCM®.

Wil je meer weten of een afspraak maken?

0646852400