Hoe werkt een teamtraining?

Een goede en respectvolle samenwerking is een voorwaarde om tot betere teamprestaties te komen. Een teamtraining, gebaseerd op het Process Communication Model®, is een uitstekend middel om elkaar echt te leren kennen. Weten wat nodig is om elkaar te vertrouwen en elkaar te begrijpen om van daaruit elkaar te versterken. Door elkaars kwaliteiten te benutten en door inzicht te hebben in de valkuilen die er zijn, ontstaat er een basis voor een verbeterde samenwerking.

Teamtraining

Samenwerken is leuk maar niet altijd even makkelijk. Er kunnen zich situaties voordoen die onderling spanningen geven. Een optimale samenwerking kan echter alleen worden bereikt als er vertrouwen is. In de teamtraining zal er daarom worden gewerkt aan het verkrijgen van vertrouwen in elkaar. Vertrouwen is sterk afhankelijk van de onderlinge communicatie. Door miscommunicatie ontstaan er spanningen en conflicten dat ten koste gaat van de teamprestatie. Hoe voorkom je miscommunicatie en bevorder je de communicatieve vaardigheden van elk teamlid afzonderlijk maar ook als team? Hoe kun je als team elkaar motiveren en versterken? Dat zijn vragen die in de teamtraining centraal staan. Leer elkaar goed kennen, weet wat nodig is om de teamspirit te vergroten. Gun je team deze waardevolle ontwikkeling!

Voor deze training wordt van alle teamleden een persoonlijk profiel opgesteld inclusief een samengesteld teamprofiel. Deze profielen maken de eigen gedragingen en die van anderen inzichtelijk. Het teamprofiel wordt gebruikt om de sterke kanten van het team te identificeren en vast te stellen welke ontwikkelpunten er zijn.

De omvang en de inhoud van de teamtraining wordt in een vrijblijvend gesprek vastgesteld. Daarvoor is het nodig om samen te onderzoeken wat de vragen, thema’s, knelpunten en doelstellingen van je organisatie en/of je team zijn. 

Het is soms aan te bevelen om de training af te wisselen met een aantal ontspannende onderbrekingen. Ook daar kan in worden meegedacht.

Wil je meer weten of een afspraak maken?

0646852400