Wat onderzoek heeft uitgewezen?

De onderzoeksdata zijn overduidelijk als het gaat over het verschil tussen succesvolle en minder succesvolle teams. Een onderzoek van het Human Dynamics Laboratory van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) laat zien dat de manier waarop mensen binnen teams communiceren, de belangrijkste voorspeller is van succes. Ongeacht de sector of het team. Sterker nog, deze communicatiepatronen zijn net zo significant als de factoren intelligentie, persoonlijkheid, competentie en de inhoud van het gesprek bij elkaar opgeteld.

Het klinkt misschien tegenstrijdig dat HOE we communiceren belangrijker is dan WAT we communiceren. Toch laat het onderzoek van MIT binnen verschillende sectoren en teams zien dat de sleutel voor succes niet ligt in de inhoud van de gesprekken binnen een team, maar in de manier waarop we met elkaar communiceren.

 

Het oorspronkelijke artikel The New Science of Building Great Teams, gepubliceerd in de Harvard Business Review, zet de drie succesfactoren van effectieve communicatie op een rij. Deze factoren zijn te observeren, te kwantificeren en meetbaar. En, misschien wel het belangrijkste: ze zijn te trainen!

 

  1. Mate van energie – de communicatieve inbreng van een teamlid

Wordt er veel of weinig gecommuniceerd door teamleden? Met energie wordt de hoeveelheid communicatieve uitwisselingen, zowel verbaal als non-verbaal, bedoeld van de teamleden. Onder uitwisseling wordt niet alleen het zenden van een boodschap verstaan, maar ook de respons er op. Dan pas is er sprake van een communicatieve uitwisseling.

 

  1. Mate van betrokkenheid – de onderlinge communicatie tussen teamleden

Betrokkenheid laat de verdeling van energie tussen teamleden zien. Betrokkenheid in teams leiden tot betere beslissingen. Dat betekent dat elk teamlid ook uitgenodigd wordt om zijn of haar inbreng te hebben.

 

  1. Mate van verkenning - de communicatie tussen teams

Hiermee wordt bedoeld, naast de mate van energie en betrokkenheid, de mate van communicatie met andere teams. Succesvolle teams kijken vaker over de schutting naar andere teams en hebben ook onderling veelvuldig contact.

 

Wat beïnvloedt teamsucces nog meer?

Individueel talent en denkkracht dragen veel minder bij aan het succes van een team dan voorheen werd gedacht. De minst waardevolle vormen van communicatie zijn appen, sms-en en mailen.

Face-to-face blijkt de meest waardevolle manier van communiceren. Met de kennis van het instrument Process Communication Model (PCM) leer je de verschillende communicatiekanalen te gebruiken. Deze kanalen zijn de fundamentele bouwstenen voor contact maken en worden afgestemd op de verschillende persoonlijke voorkeuren. Wat je voorkeursmanier van communiceren is, verschilt van persoon tot persoon. De beste leiders zijn zichtbaar en hebben actieve, korte, inspirerende gesprekken. Ze beschikken over het vermogen om makkelijk op een ander af te stappen, luisteren meer dan ze praten en tonen een hoge mate van betrokkenheid bij de gesprekspartner.

 

Ga voor teambuilding door te bouwen aan het succes van jouw team

PCM is een unieke tool voor zelfmanagement en om anderen te ontcijferen. Je leert hoe je gedrag observeert en elkaars behoeften en sterke kanten herkent en benut. En past deze dagelijks toe door elkaars taal te spreken en gericht te motiveren. Dan wordt je gehoord en begrepen en bouw je aan betere relaties én succesvollere teams.

 

Wat PCM kan betekenen voor jou en je team? 

Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op voor een op voorstel op maat voor een teamtraining of schrijf je in voor een communicatieve vaardigheidstraining.

 

Inspired by Next Element

Wil je meer weten of een afspraak maken?

0646852400