Weet hoe je effectief kan reageren op kritiek en voorkom miscommunicatie en stress.

We krijgen allemaal wel eens van iemand uit onze werk- of leefomgeving kritiek. Vast en zeker kun je je dan ook wel herinneren dat je er niet goed mee omging. Je gaf een reactie waardoor er een conflict ontstond en misschien ontspoorde het volledig en liep het uit op een ruzie. Dat er door ons reageren een onverkwikkelijke situatie kan ontstaan is op zich niet bijzonder te noemen. Want, over het algemeen, kunnen we zeggen dat mensen moeite, ja soms heel veel moeite hebben met het ontvangen van kritiek, zelfs als die kritiek opbouwend en goedbedoeld is geuit.

Hoe de kritiek wordt verwerkt verschilt van persoon tot persoon. De ene persoon reageert beschuldigend op de kritiek, een ander geeft op een verdrietige wijze een reactie en weer iemand anders gaat over tot een verbale aanval op de kritiekgever. Maar in geen van die reacties kunnen we zeggen dat het effectief is. Toch kan je jezelf bekwamen om passend te reageren op kritiek. Door dat te kunnen minimaliseren we de kans dat het uit de hand loopt en dat over en weer nare spanningen ontstaan. Maar hoe?

 

Waarom lukt het effectief reageren op kritiek niet altijd?

Daarvoor wil ik twee oorzaken noemen die leiden tot miscommunicatie en die belangrijk zijn om te weten.

In de eerste plaats, en dat is wellicht niet waar je direct aan denkt, komt het door het hebben van te weinig energie. Als we vermoeid zijn en we hebben onvoldoende energie, zijn we minder in staat om een goede reactie te geven. Dit omdat dan ons heldere denken is afgenomen.

Het tweede punt, dat nauw verbonden is met het eerste, is dat je dient te letten op de signalen die de kritiekgever uit, want daarmee krijg je onbedoeld belangrijke informatie over de kritiekgever. Hoe uit hij of zij de kritiek? Welke communicatieve voorkeurstijl hoor je? Die informatie heb je nodig om een effectieve reactie te kunnen geven. Een reactie waaruit de kritiekgever kan opmerken dat zijn of haar boodschap goed is gehoord en begrepen. Reageer je op jouw favoriete wijze dan is de kans groot dat er miscommunicatie ontstaat, met ruzies en conflicten tot gevolg.

 

Maar wat heb je nodig om effectief te reageren op kritiek?

In de eerste plaats moet je dus werken aan het hebben van voldoende energie. Naast voldoende rust en ontspanning, moet er aandacht zijn voor het vervullen van je psychologische behoeften. Als dat er is wordt je meer gemotiveerd en geeft dat jou meer energie. Vanuit PCM® leer je te werken aan het vervullen van die behoeften die belangrijk zijn voor jou. Maar dat geldt ook voor anderen in jouw omgeving. Als jij iemand in jouw omgeving kritiek hoort uiten en je weet welke behoeften die persoon nodig heeft dan kun je hem of haar helpen die behoefte te vervullen. Dat geldt dus ook andersom.

In de tweede plaats leert PCM® je te observeren zodat je vanuit de verkregen signalen weet op welke wijze je het beste kan reageren. Luister naar de communicatieve voorkeurstijl en reageer in hetzelfde communicatiekanaal. Door dat te doen voorkom je miscommunicatie, stress en spanningen.

Wil jij ook de kunst van het effectief reageren onder de knie krijgen en de kans op gespannen situaties minimaliseren? Geef je dan op voor een training of workshop zodat ook jij weet wat werkt en wat niet. Meer weten, neem dan contact op.

Wil je meer weten of een afspraak maken?

0646852400