Wat is het probleem en waardoor ontstaat dat gedrag?

 

  • Het probleem

Er zijn mensen die zich afsluiten, terugtrekken, onzichtbaar zijn en nergens meer op reageren. Vanuit de distress waarin ze verkeren sluiten zij zich af van de wereld om hen heen en worden ze makkelijk vergeten. Projecten, die ze begonnen zijn, maken ze dan ook niet af. Ze voelen zich onbekwaam en beschaamd en vragen niet om hulp of sturing. Door nergens meer op te reageren plaatsen zij zich los van hun omgeving en de realiteit en vergeten ze voor zichzelf en hun eigen verantwoordelijkheid zorg te dragen.

 

  • De achtergrond

Wat deze mensen eigenlijk nodig hebben is behoefte aan ruimte en tijd. Wanneer ze dat niet op een positieve wijze ontvangen, zal het toch worden geprobeerd om het op een negatieve wijze alsnog te krijgen. Dit door zichzelf terug te trekken en te isoleren. Van nature zijn ze reflecterend en kalm van aard en hebben ze een verbazingwekkende innerlijke verbeeldingskracht die het beste tot z’n recht komt als er niet veel afleiding en sociale interacties zijn. Waar ze mee zitten blijft vooral binnenskamers en wordt dan ook niet makkelijk opgemerkt. Wat lastig is dat dit positief ‘alleen zijn’, omdat ze behoefte hebben aan ruimte en tijd, moeilijk te onderscheiden is van een negatief ‘zichzelf terugtrekken en isoleren’. Enerzijds hebben ze eenzaamheid nodig om hun accu op te laden en anderzijds hebben ze ook sturing nodig. Wanneer er niemand is die hen verteld wat ze doen moeten is het voor hen eenvoudig om zich te isoleren en passief te worden. Pas als ze hun eigen kracht gaan ontdekken om zelf beslissingen te nemen en ook voor zichzelf op te komen kan het ten goede keren waardoor ze zich weer gewenst voelen.

 

Wat te doen als je dit distressgedrag bij iemand observeert?

De sleutel is dat je er op moet inspelen door die persoon uit te nodigen om uit distress te geraken. Ik geef hiervoor een aantal communicatietips:

  • Vertel directief wat je van hen verwacht met korte en bondige opdrachten, liefst zo min mogelijk tegelijk. Geef daarbij ook deadlines aan en wijs hen op hun verantwoordelijkheden.
  • Bij het delegeren van werk, deel taken op in een aantal te nemen stappen, geef ze aanwijzingen en laat ze vervolgens met rust.
  • Geef voldoende tijd om alleen te zijn, maar houd daarbij wel de regie.
  • Verwacht niet veel gezelligheid en praat met hen niet over veel dingen tegelijk.

 

Wat te doen als je dit bij jezelf constateert?

De sleutel is dat je beseft en accepteert dat je niet zonder meer jezelf kan terugtrekken als je niet de steun krijgt die je nodig hebt.

  • Herinner jezelf er aan dat je in staat bent om jezelf aanwijzingen te geven wanneer je voor belangrijke beslissingen staat.
  • Omring jezelf met mensen die je vertrouwt en die je vertellen wat je moet doen.
  • Plan perioden in om jezelf terug te trekken om even alleen te zijn.
  • Het is oké om nee te zeggen tegen (sociale) activiteiten die je veel energie kosten en die jouw batterij versneld laten leeglopen.

 

 

Serie van zes blogs

In een serie van zes blogs over veelvoorkomende negatieve stressgedragingen zal ik ingaan hoe je daarop het beste kan inspelen. Lees ze allemaal om te ontdekken waarom mensen doen zoals ze doen, en hoe je een positief verschil kan maken.

De andere blogs zijn:

 

Waar is het op gebaseerd?

Het Process Communication Model®(PCM) is een krachtig instrument dat antwoord geeft op verschillende vragen die gaan over effectief communiceren en het ontstaan van miscommunicatie en distress. Zo ook in deze en de andere blogs die onderdeel uitmaken van de serie. Het is een verbazingwekkend effectieve tool om het gedrag van jezelf en anderen beter te begrijpen en tegelijk geeft het ook handvatten om daar op in te spelen en te anticiperen.

 

Is jouw interesse ook al gewekt?

Wil je meer weten over de werking van PCM en het gemak dat je ervan hebt in je leven, zowel zakelijk als privé? Geef je dan op voor een training en leer effectief te communiceren en vooral ook verstandig te reageren bij het waarnemen van distress.

Wil je meer weten of een afspraak maken?

0646852400