Wat is het probleem en waardoor ontstaat dat gedrag?

 

  • Het probleem

Er zijn mensen die makkelijk de toevlucht nemen tot zeuren en klagen. Als dingen niet gaan zoals ze willen of waar anderen hen verantwoordelijk voor houden, halen ze wraakzuchtig uit alsof het niet hun schuld is dat ze in de problemen zijn gekomen. Vanuit de distress waarin ze verkeren hebben ze overal excuses voor en schuiven ze de schuld van zich af. Ze weten zichzelf op een bijna magische wijze vrij te pleiten van hun verantwoordelijkheid. Dit vanuit een gevoel van onberispelijkheid. Wat ze zich niet realiseren, is dat anderen dit gedrag als onvolwassen bestempelen.

 

  • De achtergrond

Waar ze eigenlijk behoefte aan hebben, zijn positieve contacten met levendige en vrolijke interacties, veel humor en beweging. Wanneer daar niet op een positieve wijze wordt voldaan, proberen ze het op een negatieve manier, bijvoorbeeld door te gaan klagen en anderen de schuld te geven. Zo vermijden ze het emotionele ongemak dat gepaard gaat met het nemen van verantwoordelijkheid. Het gevolg is dat anderen meer controle over hen proberen uit te oefenen, waardoor ze zich weer beperkt voelen. Verder is het ook belangrijk om te beseffen dat dreigementen en straffen bij hen niet veel effect sorteren. Dit omdat ze er veelal niet mee zitten en zo is het vaak de bestraffer die er het meeste onder lijdt.

In hun streven naar meer aandacht lopen ze zichzelf voorbij. Anderen willen op hen meer controle uitoefenen waardoor ze zich aan banden gelegd voelen. Pas als ze het nemen van verantwoordelijkheid gaan onderkennen voor zichzelf, voor hun eigen gedrag, gevoelens en acties, kan er een positieve wending plaatsvinden.  

Wat te doen als je dit distressgedrag bij iemand observeert?

De sleutel is dat je er op moet inspelen door die persoon uit te nodigen om uit distress te geraken. Blijf daarbij kalm en ontspannen en toon in geen geval emotie. Onthoud dat effectieve communicatie een kwestie is van voortdurende inspanning en begrip.

Hier volgen een aantal communicatietips:

  • Houd het luchtig met deze mensen, zelfs als je serieuze dingen met hen bespreekt. Maak gebruik van creativiteit en humor om problemen aan te pakken. 
  • Beweging is de sleutel. Zoek mogelijkheden voor activiteit en plezier door een spel te spelen, aangezien dit energie genereert. Dit kan helpen om vooruitgang te boeken en hen aan te moedigen om actief betrokken te zijn bij het vinden van oplossingen en zo hun verantwoordelijkheid te nemen.
  • Vermijd preken en het opleggen van verwachtingen, waarden, normen, moraal of ethiek, omdat dit als veroordelend kan worden ervaren. Indien nodig, bespreek ook de gevolgen van het ontlopen van verantwoordelijkheid, zowel voor henzelf als voor anderen.

 

Voorkom dat je hen te veel vragen stelt. Het wordt al snel als ingewikkeld ervaren om over antwoorden na te denken. Dit wordt als heel vermoeiend ervaren.

 

Wat te doen als je dit bij jezelf constateert?

De sleutel is dat je beseft en accepteert dat je zelf verantwoordelijk bent voor je gedrag.

  • Gebruik je creativiteit en humor om problemen op te lossen.
  • Als het moeilijk wordt of als je bij iets wat je gedaan hebt je niet prettig voelt dan is het goed om dat toch te aanvaarden en te verwerken. Het is ook oké om je hart te luchten zolang het maar niet klagerig wordt.
  • Voldoe aan je behoefte aan contact door plezier te maken en beweging in je leven in te bouwen. Spelletjes doen, sporten of tijd nemen voor je vrienden helpen je energie te geven voor de dingen die niet zo leuk zijn.

 

 

Serie van zes blogs

In een serie van zes blogs over veelvoorkomende negatieve stressgedragingen zal ik ingaan hoe je daarop het beste kan inspelen. Lees ze allemaal om te ontdekken waarom mensen doen zoals ze doen, en hoe je een positief verschil kan maken.

De andere blogs zijn:

 

Waar is het op gebaseerd?

Het Process Communication Model®(PCM) is een effectief instrument dat antwoorden geeft op diverse vragen met betrekking tot effectieve communicatie en het voorkomen van miscommunicatie en stress. In een reeks van zes blogs, deze en nog vijf andere, wordt ingezoomd op hoe te communiceren in verschillende situaties van hevige distress.

 

Is jouw interesse ook al gewekt?

PCM is een verbazingwekkend effectieve tool om het gedrag van jezelf en anderen beter te begrijpen en tegelijk geeft het ook handvatten om daar op in te spelen en te anticiperen. Wil je meer weten over de werking van PCM en het gemak dat je ervan hebt in je leven, zowel zakelijk als privé? Geef je dan op voor een training.

Wil je meer weten of een afspraak maken?

0646852400