Wat is het probleem en waardoor ontstaat dat gedrag?

 

  • Het probleem

Er zijn mensen die hun meningen en overtuigingen krachtig aan anderen willen opleggen en ook niet schromen om daarvoor op kruistocht te gaan. Ze zijn daarbij achterdochtig, vooringenomen en veroordelend over anderen en ook over dingen die ze zien gebeuren. Zolang anderen een afwijkende mening hebben gaan ze door met het opdringen van hun boodschap. Ze beschouwen het zelf als hun missie om hun waarheid duidelijk voor het voetlicht te brengen. Vanuit de distress waarin ze verkeren, met een streven naar perfectie, richten ze zich vooral op wat er misgaat of is misgegaan. En als anderen niet voldoen aan hun beeld of verwachting, vaak ook nog met onmogelijke morele normen, worden ze, in hun ogen, 'gerechtvaardigd' boos en wantrouwend. Hun beperkte blikveld maakt het moeilijk te beseffen dat anderen zich van hen distantiëren. In plaats van gerespecteerd te worden om hun integriteit, betrokkenheid en toewijding, worden ze genegeerd en gezien als drammerig. Wat ze zich niet realiseren, is dat dit gedrag eerder tegenstanders dan medestanders aantrekt.

 

  • De achtergrond

Wat zij werkelijk nodig hebben, is positieve erkenning voor hun overtuigingen en inspanningen. Wanneer daaraan niet op een positieve wijze wordt voldaan, proberen ze het op een negatieve manier, bijvoorbeeld door hun overtuigingen juist sterk aan anderen op te dringen. De gedachte die hen saboteert is dat het anders niet goed gaat. Wat ze zich niet realiseren, is dat mensen over het algemeen prima in staat zijn om zelf een mening te vormen, zelfs als ze die niet direct uiten. Het probleem is echter dat niemand hetzelfde denkt en ook niet de mogelijkheid heeft om anderen dezelfde gedachten op te leggen. 

In hun streven om dingen te perfectioneren lopen ze zichzelf voorbij en worden ze genegeerd omdat het vooral weerstand oproept. Pas als ze zichzelf toestaan om hun perfecte beeld en angst voor negatieve ontwikkelingen los te laten, kan er een positieve wending plaatsvinden, waardoor ze zichzelf beschermen tegen 'gerechtvaardigde' woede-uitbarstingen.

Wat te doen als je dit distressgedrag bij iemand observeert?

De sleutel is dat je er op moet inspelen door die persoon uit te nodigen om uit distress te geraken. Blijf daarbij kalm en respectvol en toon in geen geval emotie. Onthoud dat effectieve communicatie een kwestie is van voortdurende inspanning en begrip.

Hier volgen een aantal communicatietips:

  • Bevestig en waardeer hen in elk geval hoe ze invulling geven aan hun missie, de waarden en normen die ze naleven, omdat die voor hen zo belangrijk zijn.
  • Toon oprechte belangstelling door goed naar hen te luisteren, herhaal soms wat ze zeggen om hen te laten zien dat je hun mening of opvatting serieus neemt en hen zo respecteert. Als het nog niet duidelijk is vraag dan om het nog eens uit te leggen. Stel wel open vragen om meer te weten te komen waarom hun opvatting zo belangrijk is.
  • Merk hun overtuigingen op en bevestig die, ook als jezelf een andere mening bent toegedaan. Probeer de gedeelde standpunten of waarden te identificeren in plaats van te focussen op de verschillen. Die gedeelde standpunten kunnen een basis zijn om respectvol verder te gaan met begrip voor de verschillen.
  • Als de opdringerigheid aanhoudt, is het toch belangrijk om op een respectvolle en eerlijke wijze aan te geven het niet zinvol is om de discussie voort te zetten. 

 

Bedenk ook dat meningsverschillen altijd blijven bestaan en dat mensen hun mening ook wel eens kunnen veranderen of bijstellen maar dat nog niet willen toegeven. Hoe dan ook, het belangrijkste is dat je elkaar altijd respectvol behandeld.

 

Wat te doen als je dit gedrag bij jezelf constateert?

De sleutel is dat je beseft en accepteert dat anderen, net als jij, nooit perfect zijn.

  • Concentreer je op het doen van zinvol en doelgericht werk en bevestig voor jezelf dat het waardevol is om volgens je eigen overtuigingen te leven en hoe betrokken en toegewijd je bent.
  • Deel je mening alleen als dat zin heeft of als anderen daar naar vragen en stimuleer anderen om ook een eigen mening te vormen.
  • Spreek alleen voor jezelf als je een mening wilt delen en erken daarbij dat jouw waarheid niet hetzelfde hoeft te zijn als de waarheid.

 

 

Serie van zes blogs

In een serie van zes blogs over veelvoorkomende negatieve stressgedragingen zal ik ingaan hoe je daarop het beste kan inspelen. Lees ze allemaal om te ontdekken waarom mensen doen zoals ze doen, en hoe je een positief verschil kan maken.

De andere blogs zijn:

 

Waar is het op gebaseerd?

Het Process Communication Model®(PCM) is een effectief instrument dat antwoorden geeft op diverse vragen met betrekking tot effectieve communicatie en het voorkomen van miscommunicatie en stress. In een reeks van zes blogs, deze en nog vijf andere, wordt ingezoomd op hoe te communiceren in verschillende situaties van hevige distress.

 

Is jouw interesse ook al gewekt?

PCM is een verbazingwekkend effectieve tool om het gedrag van jezelf en anderen beter te begrijpen en tegelijk geeft het ook handvatten om daar op in te spelen en te anticiperen. Wil je meer weten over de werking van PCM en het gemak dat je ervan hebt in je leven, zowel zakelijk als privé? Geef je dan op voor een training.

Wil je meer weten of een afspraak maken?

0646852400