Wat is het probleem en waardoor ontstaat dat gedrag?

 

  • Het probleem

Er zijn mensen die bedreven zijn in manipulatie om situaties te beïnvloeden en naar hun hand te zetten. Ze zijn goed in het uitlokken van ruzies, weten conflicten en negatieve drama's te creëren. Dit om de aandacht af te leiden. Ze zijn in staat om de problemen die ze hebben veroorzaakt overtuigend van zich af te schuiven door de oorzaak 'om te draaien' en zichzelf vrij te pleiten. Vanuit de distress waarin ze verkeren hebben ze geen oog meer voor de gevolgen van hun handelen en de schade die dat met zich meebrengt. En wanneer ze in het nauw worden gedreven, kunnen ze wraakzuchtig worden en alles in het werk stellen om anderen publiekelijk te beschadigen. Door hun charmante optreden creëren ze rookgordijnen en bedenken ze afleidingsmanoeuvres om aan verantwoordelijkheid te ontsnappen. Bovendien ontwikkelen ze vaak een narcistische houding, waarin ze geloven dat alles om hen draait en dat ze boven de wet en regels staan. Wat ze zich niet realiseren, is dat hun handelingen vaak een spoor van vernieling achterlaten.

 

  • De achtergrond

Wat zij werkelijk nodig hebben, is een voldoende dosis spanning en opwinding om aan hun behoefte aan uitdaging te voldoen. Wanneer daaraan niet op een positieve wijze wordt voldaan, proberen ze het op een negatieve manier, bijvoorbeeld door spanningen en conflicten te veroorzaken of door regels en afspraken te overtreden. Ook houden ze alles en iedereen graag op afstand en geven zij dus weinig of helemaal geen openheid. Wat bij hen ook opvalt is dat ze ook niet schuwen om door manipulatie dingen naar hun hand te zetten, ruzies tussen mensen uit te lokken of anderen te verleiden tot het doen van dingen die ze eigenlijk niet willen doen. De oorzaak daarvan is dat ze veelal een sterke persoonlijke aantrekkingskracht hebben op anderen. Helaas worden die charismatische kwaliteiten dan op een verkeerde wijze gebruikt. 

In hun streven naar suprematie en dominantie lopen ze zichzelf voorbij met als gevolg dat ze na kortere of langere tijd door hun ‘volgelingen’ in de steek worden gelaten. Pas als ze hun bindingsangst weten te overwinnen kan er een positieve wending plaatsvinden. Dan zijn ze in staat duurzame relaties aan te gaan en komen ze er ook achter dat het in het leven niet alleen om hen draait.

 

Wat te doen als je dit distressgedrag bij iemand observeert?

De sleutel is dat je er op moet inspelen door die persoon uit te nodigen om uit distress te geraken. Blijf daarbij kalm en duidelijk en toon in geen geval emotie. Onthoud dat effectieve communicatie een kwestie is van voortdurende inspanning en begrip.

Hier volgen een aantal communicatietips:

  • Verzamel alle moed die je kunt opbrengen om met hen in contact te gaan. Wees daarin niet bescheiden, maar vooral assertief.
  • Wees direct in je communicatie en zorg dat je de regie houdt. Kom snel tot de kern van de zaak.
  • Controleer de informatie die ze verstrekken of die klopt aangezien ze makkelijk de feiten kunnen verdraaien. Vermijd ook details en voorkom dat je je laat meetrekken in hun spel om de aandacht te verleggen naar bijzaken.
  • Zorg voor positieve spanning en opwinding. Creëer speciaal voor hen iets bijzonders wat hen uitdaagt en als het nodig is onderhandel dan gewoon voor de kick. Ongeacht het resultaat is zo'n onderhandelingsproces voor hen motiverend.

 

Onthoud dat het altijd nodig is om zelf grenzen te stellen en zo jezelf te beschermen tegen de negatieve invloed van hun misleidend gedrag. Maak duidelijk wat acceptabel is en wat niet. 

 

Wat te doen als je dit bij jezelf constateert?

De sleutel is dat je beseft en accepteert dat je door jezelf open te stellen er een binding ontstaat met anderen in jouw omgeving.

  • Toon moed door transparant te zijn naar anderen. Stop met het verbazen en beschamen van mensen die je willen vertrouwen. Zie het als een uitdaging om zo een band op te kunnen bouwen.
  • Zorg voor opwinding door een positieve held te zijn. Je kunt geweldige dingen bereiken als je samenwerkt en iets dient dat groter is dan je ego.
  • Gebruik je charme en charisma om anderen positief te inspireren. Steun en moedig hen aan op een consistente en bemoedigende wijze zonder dat je hen uitbundig hoeft te prijzen.

 

 

Serie van zes blogs

In een serie van zes blogs over veelvoorkomende negatieve stressgedragingen zal ik ingaan hoe je daarop het beste kan inspelen. Lees ze allemaal om te ontdekken waarom mensen doen zoals ze doen, en hoe je een positief verschil kan maken.

De andere blogs zijn:

 

Waar is het op gebaseerd?

Het Process Communication Model®(PCM) is een effectief instrument dat antwoorden geeft op diverse vragen met betrekking tot effectieve communicatie en het voorkomen van miscommunicatie en stress. In een reeks van zes blogs, deze en nog vijf andere, wordt ingezoomd op hoe te communiceren in verschillende situaties van hevige distress.

 

Is jouw interesse ook al gewekt?

PCM is een verbazingwekkend effectieve tool om het gedrag van jezelf en anderen beter te begrijpen en tegelijk geeft het ook handvatten om daar op in te spelen en te anticiperen. Wil je meer weten over de werking van PCM en het gemak dat je ervan hebt in je leven, zowel zakelijk als privé? Geef je dan op voor een training.

Wil je meer weten of een afspraak maken?

0646852400