Wat is het probleem en waardoor ontstaat dat gedrag?

 

  • Het probleem

Er zijn mensen die sterk de neiging vertonen om anderen te behagen om mogelijke kritiek of afwijzing te vermijden. Vanuit de distress waarin ze verkeren vallen ze vaak op vanwege het gebrek aan zelfvertrouwen. Ze twijfelen aan hun eigen bekwaamheden en maken 'domme fouten', waardoor ze langzaam gaan geloven dat ze niet waardevol zijn. Of ze nu zichzelf neerhalen of zich zorgen maken over mogelijke gevolgen, ze verwachten dat ze afgewezen worden. Wat ze zich niet realiseren is dat ze zo negatieve aandacht over zichzelf afroepen.

  • De achtergrond

Wat zij eigenlijk nodig hebben is positieve erkenning voor wie ze zijn. Wanneer daaraan niet op een positieve wijze wordt voldaan, proberen ze het op een negatieve manier, door bijvoorbeeld zichzelf omlaag te halen in de hoop dat anderen aangeven dat ze echt oké zijn. Wat hen ook kenmerkt is dat als grenzen worden overschreden of wanneer hen onrecht wordt aangedaan, dat ze bang zijn hun boosheid te uiten omdat ze dan vrezen dat ze worden afgewezen. In plaats van dat ze hun grenzen aangeven, gaan ze geloven dat ze die negatieve gebeurtenissen verdient hebben.

In hun verlangen naar liefde, vriendschappen en onvoorwaardelijke steun lopen ze zichzelf voorbij met als gevolg dat er opgekropte woede ontstaat. Pas als ze zichzelf weten te overwinnen om hun innerlijke boosheid op een assertieve manier te uiten kan er een positieve wending plaatsvinden waardoor ze hun gevoel van eigen waarde weer terugkrijgen.

Wat te doen als je dit distressgedrag bij iemand observeert?

De sleutel is dat je er op moet inspelen door die persoon uit te nodigen om uit distress te geraken. Blijf daarbij kalm en empathisch zonder emotie te tonen. Onthoud dat effectieve communicatie een kwestie is van voortdurende inspanning en begrip.

Hier volgen een aantal communicatietips:

  • Geef bij de start van de communicatie eerst persoonlijke aandacht. Stel bijvoorbeeld belangstellende vragen over vriendschappen, familie e.d. Dit moedigt aan om dieper na te denken over hun gevoelens. Een oprecht luisterend oor is doet wonderen.
  • Voel mee en laat hen merken dat je om hen geeft door middel van persoonlijke woorden van bevestiging, empathie en bezorgdheid. Erken en waardeer hen om wie ze zijn zonder oordeel. Ook het aanbieden van ondersteuning kan een positieve bijdragen leveren, maar wees daarbij geduldig als deze niet direct wordt aanvaard.
  • Moedig hen na te denken over hun sterke punten en positieve ervaringen. Dat kan bijdragen aan het krijgen van meer zelfvertrouwen. Datzelfde geldt ook voor het aanmoedigen goed voor zichzelf te blijven zorgen.

 

Wanneer ze hun boosheid uiten, behandel deze dan met grote zorg, geduld en respect. Realiseer hierbij dat dit een van de moeilijkste dingen voor hen is om te doen en toch kan het een positieve uitwerking hebben.

 

Wat te doen als je dit bij jezelf constateert?

De sleutel is dat je beseft en accepteert dat je jezelf niet hoeft weg te cijferen en dat je er gewoon mag zijn.

  • Onthoud dat je oké en de moeite waard bent, ongeacht hoe anderen op je reageren.
  • Omring jezelf met mensen die van je houden, om je geven en bereid zijn je te confronteren zonder je af te wijzen.
  • Zorg voor je zintuigelijke behoeften. Met alles wat je zintuigen positief voedt kan jij jouw accu opladen.

 

 

Serie van zes blogs

In een serie van zes blogs over veelvoorkomende negatieve stressgedragingen zal ik ingaan hoe je daarop het beste kan inspelen. Lees ze allemaal om te ontdekken waarom mensen doen zoals ze doen, en hoe je een positief verschil kan maken.

De andere blogs zijn:

 

Waar is het op gebaseerd?

Het Process Communication Model®(PCM) is een effectief instrument dat antwoorden geeft op diverse vragen met betrekking tot effectieve communicatie en het voorkomen van miscommunicatie en stress. In een reeks van zes blogs, deze en nog vijf andere, wordt ingezoomd op hoe te communiceren in verschillende situaties van hevige distress.

 

Is jouw interesse ook al gewekt?

PCM is een verbazingwekkend effectieve tool om het gedrag van jezelf en anderen beter te begrijpen en tegelijk geeft het ook handvatten om daar op in te spelen en te anticiperen. Wil je meer weten over de werking van PCM en het gemak dat je ervan hebt in je leven, zowel zakelijk als privé? Geef je dan op voor een training.

Wil je meer weten of een afspraak maken?

0646852400