Wat is het probleem en waardoor ontstaat dat gedrag?

 

  • Het probleem

Er zijn mensen die overdreven kritisch zijn op het werk van anderen en daarbij ook overdreven gaan controleren. Vanuit de distress waarin ze verkeren zijn ze gefocust op tijd, geld, verantwoordelijkheid, orde en netheid. Ze ergeren zich aan anderen die in hun ogen onvoldoende kunnen nadenken. Daardoor raken ze gefrustreerd. Vanuit hun overdreven streven naar perfectie is het dan ook niet aangenaam om in hun buurt te verkeren, laat staan dat je met hen moet samenwerken. Ze lijken ook niet door te hebben dat ze door dit gedrag anderen ‘wegjagen’. Wellicht lukt het hun nog wel om het een en ander gedaan te krijgen, maar betrokkenheid ontvangen ze zeker niet.

 

  • De achtergrond

Wat deze mensen eigenlijk nodig hebben is positieve erkenning voor hun harde en productieve werken en het omgaan en invullen van de kostbare tijd. En wanneer ze dat niet op een positieve wijze ontvangen, proberen ze het op een negatieve wijze alsnog te krijgen. Dit bijvoorbeeld door andermans werk en tijdbeheer sterk te bekritiseren. Van nature zijn ze zelf verantwoordelijk ingesteld en hebben ze hun zaken goed georganiseerd en daarom verwachten ze dit ook van anderen. Het probleem is dat niemand het vermogen heeft om een ander te kunnen beïnvloeden of te sturen. Hoe meer je het ook probeert, hoe meer weerstand je creëert, hoe gefrustreerder je wordt. Pas als ze zichzelf toestaan om hun beeld van perfectie los te laten en ‘verlies' te aanvaarden kan het ten goede keren waardoor ze zichzelf beschermen tegen woede en frustratie over niet uitgekomen verwachtingen.

 

Wat te doen als je dit distressgedrag bij iemand observeert?

De sleutel is dat je er op moet inspelen door die persoon uit te nodigen om uit distress te geraken. Ik geef hiervoor een aantal communicatietips:

  • Bevestig hun harde werken, geef specifiek aan wat ze hebben bereikt en hoe het de efficiëntie en productiviteit heeft verbeterd en vooruitgang heeft gebracht.
  • Vraag regelmatig naar hun ideeën en analyses.
  • Geef ze alle informatie die ze nodig hebben om hun werk te doen. Hou geen informatie achter, omdat dat wordt ervaren als een ontkenning van hun deskundigheid en verantwoordelijkheid.
  • Blijf bij de feiten. Vermijd het voeren van informele gesprekken aangezien deze niet over de inhoud gaan.
  • Breng hen, voor zover mogelijk, vooraf al op de hoogte van mogelijke wijzigingen aangezien ze niet houden van verrassingen.

Als je ze nodig hebt vraag dan wanneer het hun uitkomt en plan een gesprek. Eis nooit van hen dat ze per direct alles moeten loslaten om er voor jou te zijn.

 

Wat te doen als je dit gedrag bij jezelf constateert?

De sleutel is dat je beseft en accepteert dat het ultieme perfect zijn nooit haalbaar is.

  • Concentreer je vooral op het goed uitvoeren van je taken en je werk en bevestig je inzet en wat er allemaal gepresteerd is.
  • Deel je ideeën en geef anderen, die ook hun best doen, alle steun die ze nodig hebben.
  • Zorg ervoor dat je regelmatig wat vrije tijd neemt, zodat je niet het slachtoffer wordt van het idee dat jouw klok en jouw takenlijst jouw leven bepalen.

 

 

Serie van zes blogs

In een serie van zes blogs over veelvoorkomende negatieve stressgedragingen zal ik ingaan hoe je daarop het beste kan inspelen. Lees ze allemaal om te ontdekken waarom mensen doen zoals ze doen, en hoe je een positief verschil kan maken.

De andere blogs gaan over:

 

Waar is het op gebaseerd?

Het Process Communication Model®(PCM) is een krachtig instrument dat antwoord geeft op verschillende vragen die gaan over effectief communiceren en het ontstaan van miscommunicatie en distress. Zo ook in deze en de andere blogs die onderdeel uitmaken van de serie. Het is een verbazingwekkend effectieve tool om het gedrag van jezelf en anderen beter te begrijpen en tegelijk geeft het ook handvatten om daar op in te spelen en te anticiperen.

 

Is jouw interesse ook al gewekt?

Wil je meer weten over de werking van PCM en het gemak dat je ervan hebt in je leven, zowel zakelijk als privé? Geef je dan op voor een training en leer effectief te communiceren en vooral ook verstandig te reageren bij het waarnemen van distress.

Wil je meer weten of een afspraak maken?

0646852400