Wat is het probleem en waardoor ontstaat dat gedrag?

 

  • Het probleem

Er zijn mensen die goed zijn in manipuleren om dingen te beïnvloeden en naar hun hand te zetten, ruzies uit te lokken en negatieve drama's te creëren om te misleiden dan wel de aandacht af te leiden. Vanuit de distress waarin ze verkeren hebben ze geen oog meer voor de gevolgen van hun handelen en de schade die dat met zich meebrengt. Problemen die door hun toedoen zijn ontstaan weten ze op overtuigende wijze van zich af te schuiven door de oorzaak 'om te draaien' en zichzelf vrij te pleiten. En als ze zich klem gezet voelen worden ze rancuneus en zullen ze er alles aan doen om anderen publiekelijk te beschadigen. Met het inzetten van hun charmes trekken ze rookgordijnen op en bedenken ze afleidingsmanoeuvres waarmee ze de dans kunnen ontspringen dat ze ergens voor aansprakelijk worden gehouden. Daarbij komt ook dat ze door het ontwikkelen van een narcistische houding denken dat het om hen draait en dat ze boven de wet staan. Wat zij zich ook niet realiseren is dat ze door hun handelwijze vaak een spoor van vernieling nalaten.

 

  • De achtergrond

Wat deze mensen eigenlijk nodig hebben is het hebben van voldoende spanning en opwinding om zo aan hun behoefte van uitdaging tegemoet te kunnen komen. Wanneer ze dat niet op een positieve wijze ontvangen, proberen ze het op een negatieve wijze alsnog te krijgen. Dit bijvoorbeeld door spanningen en conflicten te veroorzaken of te breken met regels en afspraken. Graag houden ze anderen op afstand omdat ze niet goed kunnen omgaan met intimiteit. Dit omdat ze bang zijn om transparant te zijn. Ook schuwen ze niet om door manipulatie dingen naar hun hand te zetten, ruzies tussen mensen uit te lokken of anderen te verleiden dingen te doen die ze eigenlijk niet willen doen. Door hun sterke persoonlijke aantrekkingskracht worden ze vaak als leiders gezien. Helaas worden die charismatische leiderschapskwaliteiten op verkeerde wijze door hen gebruikt in hun streven naar suprematie en dominantie met als gevolg dat ze na kortere of langere tijd door hun ‘volgelingen’ in de steek worden gelaten. Pas als ze hun bindingsangst weten te overwinnen kan het ten goede keren, waardoor ze in staat zijn duurzame relaties aan te gaan en zichzelf te beschermen dat het in het leven niet alleen om hen draait.

 

Wat te doen als je dit distressgedrag bij iemand observeert?

De sleutel is dat je er op moet inspelen door die persoon uit te nodigen om uit distress te geraken. Ik geef hiervoor een aantal communicatietips:

  • Verzamel alle moed die je kunt opbrengen om in contact te gaan. Stel duidelijke grenzen omdat ze daar prima op reageren en ook tegen kunnen.
  • Wees heel direct in je communicatie. Kom tot de kern van de zaak en vertel hen wat je van hen wilt. Vermijd emotie en details.
  • Zorg voor positieve spanning en opwinding. Creëer dan ook gezonde uitdagingen met doen op korte termijn aangevuld met hoge inzetten of een uit te betalen ‘beloning’.
  • Houd zaken in beweging door er figuurlijk bovenop te zitten en onderhandel, gewoon voor de kick om het gedrag te veranderen. Ongeacht het resultaat is een onderhandelingsproces voor hen motiverend.

 

Wat te doen als je dit bij jezelf constateert?

De sleutel is dat je beseft en accepteert dat je door jezelf open te stellen er een binding ontstaat met anderen in jouw omgeving.

  • Gebruik je charme en charisma om anderen positief te inspireren.
  • Toon moed door transparant te zijn naar anderen. Stop met het verbazen en beschamen van mensen die je willen vertrouwen.
  • Zorg voor opwinding door een positieve held te zijn. Je kunt geweldige dingen bereiken als je samenwerkt en iets dient dat groter is dan je ego.
  • Steun en moedig anderen aan. Het is daarbij niet nodig om ze uitbundig te prijzen. Wees een consistente en bemoedigende aanwezigheid in hun leven.

 

 

Serie van zes blogs

In een serie van zes blogs over veelvoorkomende negatieve stressgedragingen zal ik ingaan hoe je daarop het beste kan inspelen. Lees ze allemaal om te ontdekken waarom mensen doen zoals ze doen, en hoe je een positief verschil kan maken.

De andere blogs zijn:

 

Waar is het op gebaseerd?

Het Process Communication Model®(PCM) is een krachtig instrument dat antwoord geeft op verschillende vragen die gaan over effectief communiceren en het ontstaan van miscommunicatie en distress. Zo ook in deze en de andere blogs die onderdeel uitmaken van de serie. Het is een verbazingwekkend effectieve tool om het gedrag van jezelf en anderen beter te begrijpen en tegelijk geeft het ook handvatten om daar op in te spelen en te anticiperen.

 

Is jouw interesse ook al gewekt?

Wil je meer weten over de werking van PCM en het gemak dat je ervan hebt in je leven, zowel zakelijk als privé? Geef je dan op voor een training en leer effectief te communiceren en vooral ook verstandig te reageren bij het waarnemen van distress.

Wil je meer weten of een afspraak maken?

0646852400