Waarom stellen we (wel eens) uit?

Uitstelgedrag vertraagt de voortgang, het remt af en vergroot ook de kans op het maken van fouten. Waarom doen mensen het en hoe kan je als leider daar op een positieve wijze op ingrijpen?

Het is niet zo dat je tot de conclusie kan komen dat alle uitstellers van nature lui zijn of geen discipline hebben. Meestal is dat helemaal niet het geval.

Uitstellen doen we allemaal wel eens. Bij sommigen gebeurt het zelfs veelvuldig. We hebben er dan bijvoorbeeld geen zin in of we geven aan dat we er nog geen tijd voor hebben gehad, waardoor het is blijven liggen. Iedereen heeft zo zijn eigen (drog)reden of valkuil om dingen uit te stellen. Het komt ook voor dat we er geen aandacht aan schenken of dat we het vertoonde gedrag gewoon zijn gaan vinden omdat het bij de persoon past. Het kan zelfs zo ver gaan dat we er al bij voorbaat rekening mee houden als we iemand een taak of opdracht geven. Maar is dat dan de manier hoe we er mee om moeten gaan? Is het niet beter het uitstelgedrag te elimineren? Maar als we dat willen moeten we wel weten waar het uitstelgedrag vandaan komt.

Op de middelbare school stelde ik het maken van een opdracht vaak uit tot het allerlaatste moment. Waarom eigenlijk? Niet omdat ik lui was, niet omdat ik het niet leuk vond, niet omdat ik eerst alle informatie wilde verzamelen alvorens aan de slag te gaan en ook niet omdat ik niet van studeren hield. Nee, pas toen het spannend werd sprak ik mezelf toe en ging ik ijverig aan het werk. Er gebeurde dus iets in mij waardoor ik mezelf ‘aan het werk zette’. Ik trok ook vaak de conclusie dat ik onder druk tot de beste prestaties kon komen. Ik zei dan tegen mezelf ‘Onder druk wordt alles vloeibaar’. Alsof het dan opeens wel kan. Wellicht heb jij ook zo’n voorbeeld.

 

Welk uitstelgedrag laat jij vaak zien?

Iedereen laat wel eens uitstelgedrag zien door besluiten of het uitvoeren van taken uit te stellen. Er is echter wel een verschil waar het vandaan komt. Het wordt namelijk beïnvloed door je persoonlijkheid. Dat verklaart waarom het niet bij iedereen hetzelfde is. Is dat dan zo belangrijk om te weten? Ja, want met die kennis begrijp je je eigen uitstelgedrag en dat van anderen beter. En nog mooier: je bent je ook meer bewust wat je er aan kan doen.

De inzichten zijn gebaseerd op het Process Communication Model®. Dit instrument leert je hoe je jouw communicatie effectief kan afstemmen op de verschillende persoonlijkheidstypen die elk hun kenmerkende uitstelgedrag hebben. Door op een constructieve wijze hen aan te moedigen help je uitstelgedrag terug te dringen.

Maak kennis met zes verschillende typen ‘uitstellers’ 

Er zijn zes typen uitstellers die elk een andere vorm van ondersteuning nodig hebben. Ik noem ze de perfectionisten, de gijzelhouders, de pleasers, de passieve afwachters, de verantwoordelijkheid vermijders en de spanningzoekers. Wat zijn de specifieke kenmerken van de verschillende typen en hoe kan je daarop inspelen door hen te helpen?

Perfectionisten

Zij stellen uit omdat ze denken dat ze hun taken perfect moeten uitvoeren met de saboterende gedachte dat als ze er langer over nadenken of als er meer informatie boven tafel komt dat dan de prestatie beter wordt. Zij willen ook graag, voor zichzelf, eerst alles op een rijtje hebben. Ze vrezen dat het nemen van een vroege beslissing of van het direct ondernemen van actie gepaard zal gaan met het verlies aan controle en perfectie.

Perfectie is voor hen de doodsteek. Uiteindelijk hebben ze steun nodig bij het nemen van beslissingen die worden ervaren als verlies aan controle. Help hen dan ook door hun denkvermogen en probleemoplossend vermogen te bevestigen en moedig hen aan om die saboterende gedachte los te laten en verder te gaan, omdat meer informatie hen niet zal helpen om zich zekerder te gaan voelen.

Gijzelhouders

Zij stellen uit vanwege de hoge normen en onrealistische verwachtingen die ze anderen opleggen door hen aan te geven wat ze nodig hebben om aan hun beeld van perfectie te kunnen voldoen. Ze saboteren zichzelf door vooral te focussen op wat niet goed gaat en wat beter moet. Hierdoor houden ze zichzelf en anderen door die handelwijze gegijzeld.

Het streven naar perfectie, het beeld dat ze zichzelf en anderen opleggen, komt voort uit angst, bang om niet de verplichting waar te kunnen maken die ze zichzelf opleggen. Ondersteun hen door hun overtuiging en toewijding te erkennen en dat het een nobel streven is om naar perfectie te streven. Nodig hen dan ook uit om een mening te vormen over de normen en verwachtingen die ze anderen en zichzelf opleggen met als doel ze tot inzicht te laten komen om dat streven los te laten.

Pleasers

Zij stellen uit omdat ze van nature graag een oplossing zoeken die iedereen tevreden stelt, bang voor een mogelijke afkeuring of afwijzing. Dit gedrag komt voort uit de blokkerende gedachte dat anderen boos op je worden als je fouten maakt. Dit zet je aan het twijfelen en het gevolg is dat het je bang maakt niet geaccepteerd te worden en dat dat je innerlijk boos en bedroefd maakt.

Het streven naar consensus komt voort uit mededogen. Zij hebben nodig, ongeacht de beslissingen die ze nemen, dat ze de waardering krijgen om wie ze zijn. Wanneer die steun onvoorwaardelijk wordt ervaren krijgen ze vertrouwen om verder te gaan, zelfs bij het nemen van moeilijke beslissingen waarbij niet iedereen gelukkig is.

Passieve afwachters

Zij stellen uit omdat ze zich niet bekwaam genoeg voelen om beslissingen te nemen. Door het gebrek aan autonomie houden ze zich stil en afzijdig en wachten ze op anderen voor sturing en het nemen van besluiten in de hoop dat ze die ook zullen krijgen.

Twijfel niet aan hun intenties of inzet, het ontbreekt hen aan zelfsturend vermogen. Zij halen hun motivatie van buiten zichzelf en hebben mede daardoor behoefte aan leiding en sturing. Help hen dan ook door duidelijk en beknopt aan te geven welke stappen of acties ze moeten maken en wanneer deze van hen verwacht worden.

Verantwoordelijkheid vermijders

Zij stellen uit om te vermijden dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen om aan verwachtingen te moeten voldoen. Misschien hopen ze dat anderen het van hun overnemen. En als ze in tijdnood komen dan is het niet hun schuld en zullen ze altijd proberen de schuld weg te leggen door anderen daarvoor verantwoordelijk te stellen of door de schuld te leggen bij de omstandigheden waarmee ze zijn geconfronteerd.

Voorkom dat je je laat verleiden tot het overnemen van hun taak. Moedig hen aan om hun creatieve talenten en kwaliteiten te gebruiken, want die gaan zeker helpen om verantwoordelijkheid te nemen. Alleen zo kunnen ze hun taak vlot tot een goed einde volbrengen.

Spanningzoekers

Zij stellen uit omdat er nog geen druk wordt gevoeld of omdat er voor hen geen eer te behalen valt. Als ze tot de ontdekking komen dat er onvoldoende uitdaging in zit, zullen ze het zeker proberen om het op het bordje van een ander te leggen. En als dat niet lukt zullen ze er alles aan doen om de schuld van zich af te schuiven, waarbij zelfs intimidatie en manipulatie niet wordt geschuwd. 

Speel in op hun sterke punten, daag hen uit om zaken snel tot een goed einde te brengen waardoor er voor hen een stuk spanning wordt opgebouwd. Voeg er een competitief element aan toe en moedig hen aan door er iets speciaals van te maken zodat het voor hen spannend wordt omdat er een uitdaging in zit. Door hen zo te helpen voorkom je dat als gevolg van te weinig spanning zaken zo lang mogelijk worden uitgesteld.

 

 

Hoe ga jij er mee om als je uitstelgedrag observeert?

Iedereen heeft zo zijn eigen kenmerkende gedragingen om dingen uit te stellen. Vaak geven we er geen aandacht aan of vinden we het vertoonde gedrag gewoon,  omdat het bij de persoon past. Wellicht houden we er zelfs bij voorbaat al rekening mee als we iemand een taak of opdracht geven. Maar is dat dan de manier hoe we er mee om moeten gaan? Is het niet beter het uitstelgedrag te elimineren? Ja natuurlijk, maar dan moeten we wel weten waar het vandaan komt en waar iemands valkuilen liggen als het over uitstellen gaat.

Volg een communicatietraining

Wil jij hier meer van weten en waar dit uitstelgedrag vandaan komt? Geef je dan op voor een communicatietraining.

Inspired by Next Element

Wil je meer weten of een afspraak maken?

0646852400