Verkrijg meer inzicht in de verschillen in mensen

In een doelgerichte workshop wordt een bepaald thema of onderwerp van het Process Communication Model® (PCM) behandeld. Het onderwerp wordt toegelicht, vergezeld van instructies en het doen van praktische oefeningen, zodat deelnemers hier met elkaar en van elkaar leren.

Afhankelijk van het thema of onderwerp kan het raadzaam zijn om vooraf van elke deelnemer een persoonlijk profiel op te stellen.

 

Voorbeeld van thema's die kunnen worden behandeld

  • Waarom heb ik moeite om in contact te komen met iemand waar ik geen klik mee heb ?
  • Hoe kan je het beste de ander bereiken door met elkaar echt in verbinding te komen ?
  • Hoe kan je met iemand leren samenwerken waarmee de communicatie moeizaam verloopt ?
  • Waardoor ontstaat miscommunicatie (conflict) en hoe kan je dat ombuigen naar positief contact ?
  • Hoe herken je stresspatronen en hoe kan je negatieve stress(ervaringen) minimaliseren ?
  • Waarom bereik ik mijn doelgroep niet altijd en wat moet ik doen om dat wel voor elkaar te krijgen ?

 

Ook een ander thema, waarin communicatie centraal staat, is mogelijk.

Neem in alle gevallen gewoon contact op om samen te kijken naar de inhoud van de workshop, de beschikbare tijd, waar en wanneer deze kan worden gehouden.

Wil je meer weten of een afspraak maken?

0646852400