Begeleiding inzetten ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling

Het doel hiervan is dat jouw functioneren verbetert door te reflecteren op je eigen gedragingen in bijvoorbeeld lastige situaties. Daarbij gaat het om het verkrijgen van meer zelfinzicht. Door dat helder te krijgen begint ook het (her)kennen van de gedragingen van anderen. Dit met het doel jou weerbaarder te maken in situaties waar je mee worstelt.

Doelgerichte aanpak

Met een doelgerichte aanpak wordt je jezelf bewust van de mogelijkheid om een moeilijke situatie op een positieve wijze aan te pakken.

Aan de hand van jouw ondersteuningsvraag zal in overleg met jou het programma van de ondersteuning worden samengesteld. De werkpunten die hierbij naar voren komen zijn onder andere het omschrijven van jouw vraag, het analyseren van de stand van nu en het met elkaar overleggen hoe het begeleidingstraject vorm kan worden gegeven om te komen tot de gewenste ontwikkeling, aangevuld met een aantal tussentijdse evaluaties.

Mogelijke herkenningen

 • Ik eis dikwijls veel van mezelf waardoor ik weinig werkplezier ervaar.
 • Ik twijfel geregeld aan mezelf en zeg niet rechtstreeks tegen mijn collega’s wat ik denk of voel.
 • Ik trek regelmatig veel naar me toe en neem verantwoordelijkheden van collega’s of medewerkers over.
 • Ik ben vaak gehaast en ongeduldig en verwacht dat ook van anderen.
 • Ik erger me talrijke keren aan het gedrag van mijn leidinggevende, collega of medewerker.
 • Ik durf mezelf niet echt op de voorgrond te plaatsen als dat nodig is.

 

Mogelijke doelen en verwachtingen

 • Meer vertrouwen krijgen en hebben in mezelf en ook in anderen.
 • Leren om mezelf minder hoge eisen op te leggen.
 • Verantwoordelijkheden daar te laten waar ze thuishoren.
 • Meer zelfverzekerd worden door durven te zeggen wat ik denk, vind en voel.
 • Mijn eigen gedragingen en die van anderen leren begrijpen en hoe deze positief kunnen worden beïnvloed.

Wil je meer weten of een afspraak maken?

0646852400