Ontwikkel jezelf met persoonlijke begeleiding of ondersteuning voor meer levensvreugde

Het doel van ondersteuning en begeleiding is jouw functioneren te verbeteren door te reflecteren op je eigen gedragingen in bijvoorbeeld moeilijke situaties. Verkrijg allereerst meer zelfinzicht om daarna ook gedragingen van anderen te (her)kennen. Dat maakt jou weerbaarder in lastige situaties waar je anders te lang mee worstelt.

Met een doelgerichte aanpak wordt je jezelf bewust van de mogelijkheid om elke situatie op een positieve wijze aan te pakken.

Doelgerichte aanpak

Aan de hand van jouw ondersteuningsvraag zal in overleg met jou het programma van de ondersteuning worden samengesteld. De werkpunten die hierbij naar voren komen zijn onder andere het omschrijven van jouw vraag, het analyseren van de stand van nu en het met elkaar overleggen hoe het begeleidingstraject vorm kan worden gegeven om te komen tot de gewenste ontwikkeling, aangevuld met een aantal tussentijdse evaluaties.

 

Mogelijke herkenningen

Hieronder een opsomming van mogelijke herkenningen bij jezelf waar je al geruime tijd mee worstelt en hoe je daar op een goede wijze mee kan leren omgaan. Uiteraard is dit persoonsgebonden en zijn ook andere herkenning mogelijk.

 • Ik eis dikwijls veel van mezelf waardoor ik weinig werkplezier ervaar.
 • Ik twijfel geregeld aan mezelf en zeg niet rechtstreeks tegen mijn collega’s wat ik denk of voel.
 • Ik trek regelmatig veel naar me toe en neem verantwoordelijkheden van collega’s of medewerkers over.
 • Ik ben vaak gehaast en ongeduldig en verwacht dat ook van anderen.
 • Ik erger me talrijke keren aan het gedrag van mijn leidinggevende, collega of medewerker.
 • Ik durf mezelf niet echt op de voorgrond te plaatsen als dat nodig is.

 

Mogelijke doelen en verwachtingen

Hieronder een opsomming van mogelijke doelen en verwachtingen. Wat zijn je leerpunten voor een begeleidings- of ondersteuningstraject. Uiteraard zijn ook andere doelen en verwachtingen bespreekbaar.

 • Meer vertrouwen krijgen en hebben in mezelf en ook in anderen.
 • Leren om mezelf minder hoge eisen op te leggen.
 • Verantwoordelijkheden daar te laten waar ze thuishoren.
 • Meer zelfverzekerd worden door durven te zeggen wat ik denk, vind en voel.
 • Mijn eigen gedragingen en die van anderen leren begrijpen en hoe deze positief kunnen worden beïnvloed.

 

Persoonlijk begeleidingstraject is maatwerk

Neem gerust vrijblijvend contact op voor vragen. Voor een op jouw behoefte afgestemd begeleidingstraject gaan we altijd samen met elkaar in gesprek.

Wil je meer weten of een afspraak maken?

0646852400